Förstärkningen på 10000ggr är så kallad småsignalsförstärkning som gäller för svaga insignaler från mikrofonen. När signalen från mikrofonen ökar klarar till slut förstärknaren inte av detta utan förstärkningen sjunker till 8000ggr ( i vårt fall). Rättare uttryckt

Den cirkuerande intensiteten fortsätter att öka tills den blir så hög att förstärkningen gått ner till 1/återkopplingen.