Att ljuset försenas lite grann vid varje atom det ska passera innebär att dess genom snittshastighet minskar. Det statistiska värdet på denna försening kan ses som brytningsindex.