Den kommer inte att få någon laddning alls!

Den extra elektronen i fosfor motsvaras av en extra proton i kärnan. N-dopning betyder inte n-laddning!