Egentligen ska en beskrivning av bandstrukturen i fasta material också inkludera rörelsemängd och rörelsemängdens bevarande, men en sådan diskussion för alldeles för långt och hör mera hemma i en kurs i fasta tillståndets fysik.