Vanligt glas transmitterar synligt ljus men inte UV, dvs gränsvåglängden som motsvarar bandgapet borde ligga nära under 400nm.

Kvartglas däremot hat ett mycket större bandgap och börjar inte absorbera förrän vid ca 250nm. Därför görs solarielampor av kvarts.