Välkomna till kursen i El o Våg för I  våren 2013

Detta är en liten informationssida med schema, instuderingsinstruktion och annat jag hoppas man kan ha användning för.

Observera att kursen ges i fysikcentrum. Hur man kommer dit kan utläsas HÄR!

Lärobok Young and Freedman University Physics 13:e upplagan (12:e fungerar nödtorftigt)

ISBN 978-0-321-76219-1 OBS att ISBN kan variera om man köper från utländsk site.

Lärare Föreläsningar och examination: Göran Manneberg

Fysikcentrum rum A2:1021. Telefon 5537 8127 email mabego@kth.se

Räkneövningar sker numera efter en mall med betydligt högre teknologaktivitet. Läs PM om detta och gör föreberedelsen till varje räkneövning. Det tar 15 min, men sparar dig timtals av tentapluggande. Tallista + tal

Mårten Selins övningssammanfattningar

Extramaterial från räkneövningsassar hittar ni här.

Laborationer Sker under andra hälften av kursen. Karl Axel Pettersson acke@physics.kth.se på fysikexpeditionen i fysikcentrum är ansvarig för dessa. Labbarna redovisas muntligt enligt en mall som ska vara genomläst innan labmuntan.

Kom ihåg att laborationer börjar punktligt utan "kvart" Labbarna förutsätter att labpeken och sidan om mätteknik är genomlästa Labbarna sker i labhuset som ligger vid avstigningshållplatsen för buss 43 och 44 vid Ruddammen. Gå in i huset så finns karta över var resp lab äger rum

Kursinnehåll Kursen syftar till att ge en sådan översikt över ämnet att eleven efter kursen ska kunna lösa problem i ämnet med hjälp av bok och andra hjälpmedel. Av denna anledning krävs inga utantillkunskaper utan bokens kapitel:15, 16, 21 - 30, 33-36 ingår i kursen på ett sådant sätt att man med bokens och egna anteckningars hjälp ska kunna lösa problem i ämnet. Kap 32 och 33 ingår bara delvis

Inlämningsuppgifter heter ett examinationsmoment som gå rut på att man under kursens gång löser uppgifter (kallade Mastering physics) på nätet som hör till kursboken.

Info om uppgifterna kommer på föreläsning.

Länk dit. Och instruktion om hur man gör och vad man behöver finns här!

För godkänt krävs minst 60% av möjliga poäng. OBS att uppgifterna ”fryser inne” ca tre veckor efter det att moptsvarande kapitel gåtts igenom i kursen.

För att registrera sig till dessa uppgifter krävs en kod som följer med boken, men som kan köpas separat om man inte vill ha boken.

Vill man av någon anledning inte göra detta kommer det efter kursens slut att anordnas inlämningsuppgifter som man gör själv. För att få dessa uppgifter mailar man till Göran M

Tentamen Tentan består av två delar:

En godkänt-del (A-delen) på fem enklare tal som kan ge betyget D om man klarar 60% av den.

En annan del (B-delen) som är betygsgrundande, på tre tal.  Tillsammans med godkänt på A-delen ger B-delen:

0-0,5              ==> D

0,6-1,0           ==> C

1,1 – 1,9        ==> B

2,0 – 3,0        ==> A

Betyget E får de som fått godkänt efter komplettering, och denna möjlighet är bara öppen för de som går i ÅK 3 eller högre

B-delen är  svårare än A-delen och kräver betydligt högre taxonomi-nivåer och/ eller matematisk färdighet

Bok, anteckningar, gamla tentor, formelsamling (exvis TEFYMA) är tillåtna och rekommenderade hjälpmedel.

OBS att dator inte längre är tillåten.

Hur man läser: Kursen är så omfattande att man måste följa med föreläsningarna och själv aktivt räkna tal under kursens gång.  Gamla tentor det bästa man kan räkna eftersom de avspeglar det examinator tycker är viktigast med kursen :-) Eftersom man får ha bok med sig på tentan kommer inga utantilluppgifter. Börja räkna tentor med flitigt tittande i facit. OBS att facit bara är facit och inte de fullständiga lösningar som krävs för full poäng.