Detta är en liten informationssida med schema, instuderingsinstruktion och annat jag hoppas man kan ha användning för.

Observera att kursen ges i fysikcentrum. Hur man kommer dit kan utläsas HÄR!

Lärobok Sears and Zemansky / Young and Freedman University Physics 13:e upplagan.

Aktuell upplaga enligt KTH social

Lärare Föreläsningar och examination: Göran Manneberg

Fysikcentrum rum A2:1021. Telefon 5537 8127 email: mabego@kth.se

Räkneövningsuppgifter här

Laborationer Sker under andra hälften av kursen. Marina Zelenina marinaz@kth.se  fysikexpeditionen i fysikcentrum är ansvarig för dessa. Hon är också kontaktperson i ärenden rörande missade labbar och labrapportering.

Kom ihåg att laborationer börjar punktligt utan "kvart" Labbarna förutsätter att labpeken och sidan om mätteknik är genomlästa

Labbarna redovisas vid en munta som man bokar tid för i slutet av kursen. PM för detta.

Inlämningsuppgifter heter ett examinationsmoment som går ut på att man under kursens gång löser uppgifter (kallade Mastering physics) som hör till kursboken.

Länk dit. Course ID = finns på KTH Social Använd Efternamn, Förnamn som user och som student ID

Totala maxpoängen är 20,0 och för godkänt på detta moment krävs 12,0p.

För godkänt krävs minst 60% av möjliga poäng. OBS att uppgifterna ”fryser inne” ca två veckor efter det att motsvarande kapitel gåtts igenom i kursen.

För att registrera sig till dessa uppgifter krävs en kod som följer med boken, men som kan skaffas separat om man inte vill ha boken.

Vill man av någon anledning inte göra detta kommer det efter kursens slut att anordnas inlämningsuppgifter som man gör själv. För att få dessa uppgifter mailar man till Göran M

Tentamen Tentan består av två delar:

En godkänt-del (A-delen) med fem enklare tal som kan ge betyget D om man klarar 60% av den.

En annan del (B-delen) som är betygsgrundande, på tre tal.  Tillsammans med godkänt på A-delen ger B-delen:

0-0,5              ==> D

0,6-1,0           ==> C

1,1 – 1,9        ==> B

2,0 – 3,0        ==> A

Betyget E får de som fått godkänt efter komplettering, och denna möjlighet är bara öppen för de som går i ÅK 3 eller högre

B-delen är  svårare än A-delen och kräver betydligt högre taxonomi-nivåer och/ eller matematisk färdighet

Bok, anteckningar, gamla tentor, formelsamling (exvis TEFYMA) är tillåtna och rekommenderade hjälpmedel.

OBS att dator inte längre är tillåten pga missbruk av IR och Bluetooth.

Hur man läser: Kursen är så omfattande att man måste följa med föreläsningarna och själv aktivt räkna tal under kursens gång.

Kursmål

Teknologen ska efter kursen kunna:

Med "fysikaliska" avses ovan den del av fysiken som ingår i kursinnehållet nedan.

Kursinnehåll

Elstatik: fältstyrka och potential, Gauss' sats, metaller och dielektrika, kondensatorn, elektrostatisk energi.

Magnetfält: Uppkomst, kraftverkan, magnetiska material och kretsar, magnetisk energi. Tekniska tillämpningar. Elektromagnetisk induktion. Grundläggande vågbegrepp. Något om mekaniska vågor och akustik.

Elektromagnetiska vågor: Alstring, polarisation, interferens och diffraktion, tekniska tillämpningar. Lasern. Koherens. Grundläggande geometrisk optik.