Besvarad av 49 st. Förutm Media Åk1 bevistades kursen av äldrekursare från data, elektro och fysik, totalt ca 85 st. Svarsfrekvensen är därmed 58%

Utvärdering av 5A1230 Vågrörelselära för media           
 123456789AntalMedel
Är du nöjd med kursen?1    372315497,90
Tycker du att kursmålen uppfyllts ?   11262411457,87
Räckte dina förkunskaper till denna kurs?    1822135497,27
Har du förstått kursen betydelse för den praktiska verkligheten? 1  2361720497,92
Har kursen gett intryck av att vara en sammanhållen enhet? 1 121181511497,49
Vad anser du om kurslitteraturen? 112652653496,57
Anser du att tentamen var relevant i förhållande till kursen?    748921497,67
Är kuskapsstoffet relevant för dina fortsatta studier?1   27141312497,41
Hur har kursledningen fungerat?1    37344497,67
Hur var föreläsningarna?1    1121520497,98
Hur var räkneövningarna?1 726215133496,29
Hur var laborationerna?1 246517113496,47

Textkommentarer:

Negativa kommentarer som rör enstaka assistenter har inte tagits med här men resp ass har blivit visad dem.

Jag tycker kursen har varit mycket bra och intressant men som du kanske ser så är det ända sämre betyget angående kurslitteraturen. Jag skulle ha föredragit att ha en traditionell bok med uppgifter knytna till varje kapitel och sedan snarare använt ex-tentorna som komplettering inför själva tentan. Men som sagt en mycket intressant (underhållande) kurs!
Jag är väldigt nöjd med kursen, den var både rolig och lärorik att läsa!

Fick tyvär ingen riktig uppfatning om hur tentan skulle vara, visserligen gjorde vi tentauppg påräkneövn men vi vi aldrig se ett helt korrekt svar, bara uträkningar.

Assen gick väldigt fort fram hela tiden. Tror att alla skulle tjäna på att han saktade ner lite, kanske en mindre uppgift per gång med förklarade mer de olika stegen.

Räkneövningarnas betyg har dragits ned pga att svårighetsgraden var för hög. Visst är det bra att räkna tentatal, men det är lite avskräckande att bara göra det. Det hade varit bättre om övningarna hade varit upplagda med lite enklare frågor första timmen och tentatal andra t.ex. Dock var anteckningarna man fick (och inte alltid fattade när man skrev ned dem) bra att ha till tentaplugg och tentamen. Svårt alltså att hitta en optimal lösning, men några "enklare" tal hade varit bra. Dessutom antogs det ofta att man hade vissa förkunskaper samt hängde med fastän flera mellanled kunde hoppas över under räkningens gång. Lite övertydlighet skadar inte ibland. I övrigt har kursen varit bra och föreläsningarna var inte tråkiga en enda gång. Imponerande att allt stoff alltid hade hunnits med tio minuter innan föreläsningstiden var slut. Bra planering!

I överlag var kursen bra. Jag vill också påpeka att räkneövningass Per Jelger var mycket bra och trevlig även om räkneövningarnas fördelning inte visade detta. Kurslitteraturen var dålig, främst därför att den inte gjorde sig bra i tryckt form, då den både var svårläst och ofullständig (eftersom den innehöll länkar, vilket man uppenbarligen inte kan klicka på i en pappersbunt). I digital form fungerade den bättre, men kändes mindre användbar eftersom den inte kunde anvädas på tentamen. En bättre tryckt version hade varit det som behövdes för kurslitteraturen. En bunt med sidorna åt rätt håll (så man slipper vrida och vända på bunten varje gång man byter uppslag), samt ett något korrigerat innehåll hade varit perfekt.

Jag skulle också vilja påpeka att de flesta föreläsningar var mycket intressanta och pedagogiskt genomförda.

Det var svårt att få veta om man är godkänd eller ej på labbrapporterna..

Tja, vad finns det att säga? En väl inkörd kurs. Om jag ska gnälla på något så gillade jag inte temat opera på tentan. Dagens I-landsproblem...

Föreläsningarna var bra men kunnde ha varit bättre om man hade fått mer tillämpade räkneexempel genomräknade under föreläsningarna. de räkneexempel som visades speglade inte den svårighetsgrad som förväntas av studenterna på tentan. I övrigt en bra kurs.

Otto gick igenom talen lite för snabbt under övningstimmarna, dvs han hoppade över att visa flera steg som kanske skulle ha underlättat lite att hänga med om han skrivit ut allt, men annars var hela kursen, en av de bästa kurser jag haft.

Jag gick inte på övningarna pga tidsbrist men hörde att de var bra! För övrigt vill jag bara säga att denna kurs är den som, för mig, känts mest verklighetsförankrad och därför ROLIG. Det är kul att lära sig om saker som alla kan relatera till (polariserande galsögon, laser etc). Mycket bra kurs! Mitt enda klagomål är kurslitteraturen, som i och för sig bygger på en bra ide - nämligen en kurssida med material som endast är relaterat till kursen, så att man slipper sitta och gallra. Den borde 1. Rättstavas!!! och 2. Göras mer lättnavigarad (tex genom att helatiden ha en meny till vänster kanske?). Annars bra! Problemet med att bilderna hamnar på fel plats går ju att lösa lätt genom att fixera layout-bredden. SUMMERING: Tack för en bra/rolig/nyttig(/allmänbildande?) kurs!

Mycket pedagogiska och roliga föreläsningar. Kursleitteraturen är det enda som avviker från det possitiva resultatet. Irriterande småfel och det känns inte som en komplett kurslitteratur. För att få bra betyg på kursen krävs att man går på alla föreläsningar/övningar vilket inte är bra om man ex blir sjuk. Annars allt som sagt mycket bra

Bra föreläsare och räkneövningsassistent, dock verkade inte kurslitteraturen helt lättöverskådlig (tittade knappt på) vilket gör en beroende av att inte missa något tillfälle.