Lösningsförslag till tentamen i Vågrörelselära 000427

1

Eftersom ljusfältet är lika stort på bägge sidor om linsen gäller

vilket ger att linsformeln bli

2

För att kunna släcka ut varandra ska reflexerna vara lika starka dvs

3

Antag att bilden av vågledarna fås genom en avbildning 1:1 (man får gärna anta något annat om man skriver vad man antagit). Bildavståndet blir då 2f vilket ger att minsta upplösta detalj i bilden blir

vilket inom parantes är svårt men inte omöjligt

4

ca 40mm

Svar mellan 30 och 50 mm godkänns omm strålritningen är OK och följbar!

5

Förstärkningen i fiberlaserförstärkaren är exp(250 x 0.02)= 148ggr. Det innebär att signalen får ha dämpats ned till 1/148 dvs 21.7dB. Om dämpningen är 0.13dB/km blir längden mellan förstärkarna 167km.