Lösningsförslag till tentamen i Vågrörelselära 000825

1

En lins med styrkan -4 D avbildar föremål som i verkligheten ligger långt bort på 250 mm avstånd. Detta borde vår patient kunna se. Hur blir det då med näraliggande föremål? Om man som exempel tar ett objekt på 250 mm avstånd så avbildas det på

125 mm (från pat). Detta borde han kunna se eftersom hans ögon är sådana att han har lätt att se på nära håll men svårt att se på långt.

2

Systemets fokus hamnar på inte på näthinnan utan 18,75 mm efter ögats lis dvs 1,25 från näthinnan!! Styrkan på systemet öga-glasöga blir 40D (dvs oförändrat)

Tänk hur det kan blir med huvudplan och så...

3

Det måste ha blivit cirkulära koncentriska spår i glaset som alltså funkar som ett gitter. Prismaeffekter ger inte flera prickar utan en bild med blå ytterkant och röd innerkant.

4

Ögats ackomodation (avståndsinställning ) inverkar. Om man ackomoderat 2 D (tittar på ngt på 500 mm avstånd) får fläcken på näthinnan en radie på ca 0,1 mm.

Aberrationerna i i ögat inverkar vilket varierar från person till person.

Diffraktionen i pupillen sätter en undre gräns vid ca 4-5 µm.