Lösningsförslag till tentamen i Vågrörelselära 011220

1

Skillnaden i våglängd mellan det ljus som gått direkt och det som gått via bilen är

Två vågor med olika frekvens som träffar samma detektor ger upphov till svävning, vilket är en intensitetsvariation med frekvens = skillandsfrekvensen

2

Det man kanske först tänker på är en negativ lins (för att ge divergent stråle). Sådana ger emellertid ingen ny midja och är därför svåra att räkna på.

Väljer vi en positiv lins och placerar den innanför z0 vilket i detta fall blir 2,2m kan man räkna med infallande stråle som parallell. Vi får då att vinkeln in mot fokus = vinkeln ut från fokus = win/f. Fokallängden blir då

3

Om filtret vrids kommer brytningsvinkeln i skiktet att ändras enligt brytningslagen

vilket gäller även om ljuset gått genom andra skikt på väg mot det aktuella skiktet.

För ljus rakt framifrån gäller då

och för snett infallande

Eliminering ger b=4,82° vilket ger i=8,5°

4

Man kan försöka skapa ett interferensmönster och tittta efter det, eller man kan leta efter speckler.

(utförlig beskrivning behövs)

5

Källan ger 10-1W på 1m avstånd vilket innebär att

och

En plot återfinns nedan