Lösningsförslag till tentamen i Vågrörelselära 020405

1

Intensiteten på 1m avstånd i luft är uppenabarligen 10-6W/m². I vatten är amplitud och frekvens densamma vilket innebär att det enda som ändras är den akustiska impedansen som ändras från 430kg/m²s till 1.46 x 106W/m². Intensiteten stiger alltså en faktor 3400 pg detta. Avståndet ökar vidare en faktor 100 vilket leder till en minskning av intensiteten med en faktor 10000. Nettofaktorn blir alltså 0,34 , och intensiteten på botten blir alltså 3,4 x 10-7W/m²

2

Slutbilden ska ligga 100mm före befälhavarens ögon, dvs bildavståndet till sista linsen är -100mm. Detta ger ett objektsavstånd på 23,1mm. Bildavståndet frpn den första linsen blir alltså 210mm – 23,1mm= 186,9mm. Denna har fokallängden 180mm och man kan då räkna ut objektsavståndet till 4,87mm (framför objektivet)

3

Om vi sätter strålmidjan vid båten (ej givet men OK) så får vi

4

Lamporna bör ligga i fokus till linsen och bör uppta 6° vinkel sett från linsen, dvs

5

Om vi ska räkna med multipelreflektanser måste vi räkna med amplitudvärden på reflektansen. Vi har då

Amplituderna hos reflexerna ska läggas ihop som

Reflektansen blir alltså 0,24