Lösningsförslag till tentamen i Vågrörelselära 020816

1

Brytning i sfärisk gränsyta i yta 1 ger

Objektsavst till yta 2 blir då -2r (objekt i bildrymd)

Bilden hamnar alltså 0,8r efter sista ytan. Om man ritar strålarna till detta ser man att huvudplanet ligger strax före linsmitten. Fokallängden blir 1,5r (1,2r till 1,9r godkänns)

2

Bilden av svärdets skärningspunkt med vattenytan ligger på samma ställe som den verkliga skärningspunkten (förståss)

Bilden av svärdets spets ligger en faktor 0,75 ytligare än den verkliga svärdsspetsen. (avbildning i plan gränsyta)

Alltså blir vinkeln arctan 0,75 = 36°

3

Det måste ha med interferens i tunna skikt att göra.

Att man inte ser gult, orange och rött beror förmodligen på att dessa är de längsta våglängderna och skiktet inte tillräckligt tjockt för att kunna ge max för dessa.

4

Det blir en stående våg

5

Om direkt ljud interfererar konstruktivt med ljud som studsat en gång fås en ökning med 6dB. 2dB är alltså fel. 50dB motsvarar en ökning i intensitet 100000ggr. Det är orimligt. Återstår 10dB