Lösningsförslag till tentamen i våg 030430

1

Om man avbildar sig igenom hela systemet får man

och så linsformeln en sista gång

Bakre fokalplan ligger alltså 6,06mm efter sista lins.

Strålkonstruktion ger sedan att bakre huvudplan ligger 6,5mm efter  första lins.

Systemfokallängden blir alltså 19,5mm

2

Det är en projektortillämpning dvs M=b/f och bildens utsuddning pga diffraktion är

Pixlarna ska alltså vara mindre än så

3 (media+fäldre)

Om x är positionen på detektorn gäller att

3(F02+eäldre)

Låt objektsavståndet vara a och låt objektet ha höjden h och luta a

..och motsvarande bildavs=b, höjd (b/a)h och luta b

Detta kan uttrycka mha förstoring

Förstoringen är i detta fall 20m/0,100m=200, vilket ger ett objektet ska lutas 15°/200=0,08°.

Inte så mycket men man gör det i alla fall.

4

När man använder annan betraktningsvinkel ser man ljus som gått snett genom det polarisationsvridande materialet. Gångvägen blir då längre vilket gör fasskiftet mellan ordinärt och extraordinärt ljus större.

5