Lösningsförslag till tentamen i Vågrörelselära 020816

1

När det blåvioletta ljuset ligger längst från solen, böjs det av mer än det långvågiga röda, och tvärtom. Brytningsindex är högre för kortare våglängder och därför ger fenomen som beror på brytning mer avböjning (=längst ut) för blått.

Diffraktion (och interferens) däremot ger mer avböjning för längre våglängder.

2

Utträdespupillen är bilden av objektivet (inte objektet). Avståndet mellan objektiv och okular är 30mm + 7x30mm = 240mm vilket alltså blir objektsavstånd till okularet i ovanstående avbildning.  Bildavståndet blir då

3

De tre reflektanser som behövs beräknas först

Glas1/Glas2-ytan

Glas1/luft resp. Glas2/luft

I det första fallet är reflektansen då helt enkelt 1,1%

I det andra fallet fås totala reflektansen (vid konstruktiv interferens dvs värsta fallet)

 

dvs 23,1%, en viss skillnad...

4

Skillanden i ljudintensitetsnivå blir:

Med lite log-räkning fås sedan

5

Häften av ljuset förloras alltid i första polaroiden.

Efter kristallen är ljuset cirkulärpol om fasskillnaden är en kvarts våglängd och optiska axeln bildar vinkeln 45° om polriktningen. Då släpps hälften igenom polaroid 2, dvs totalt T=0,25. För vinkel 0 och 90 kommer ingenting igenom. Kurvan ska alltså oscillera mellan 0 och 0,25.

I det andra fallet blir ljuset linjärpol och kurvan varierar mellan 0 och 0,5