Lösningsförslag till tentamen i Vågrörelselära 030306

1

Om vi kallar objektsavståndet till första linsen a1 =400mm och avståndet mellan linserna d (= sökt storhet) blir bildavst till första linsen

Vidare ska b2 väljas så att bilden hamnar vid objektet (då hamnar den i bildrymden och bildavst blir neg)

Sätter vi de bägge uttrycken för b2 lika får vi en andragradsekv i d med lösning

d=41,615 mm

2

Om man placerar lampan ungefär vid doktorns ögon ( i pannan på honom blir kanske mest praktiskt) kommer alla reflexer som når hans ögon att ha i nära 0 och därmed bevarad polarisation, vilket gör att de kan släckas ut av polaroidfilter.

Konfokala parametern ska uppenbarligen vara 5mm, vilket kan kombineras med sambandet mellan midjeradie och inkopllad strålradie


3

Härledningen av upplösningsvinkeln görs i kompendiet för parallella strålar in och behöver bara modifieras för att gälla även på korta objektsavstånd (men att bara skriva ner den räcker inte)

4

Här har vi uppenbart brytning i sfärisk gränsyta med n=1, n’=1,3306, s’=22mm och r=5,1mm.

5

Att förskjutningsamplituden är en kvarts våglängd betyder att

och därfter beroende på vilka värden man använt.

Storleksordningen på svaret blir emellertid 3TW/m² , vilket inte är så mycket som det låter eftersom det kan vara ganska små ytor inblandat.