Lösningsförslag till tentamen i vågrörelselära 040816

1

Storleken på bilden givet av geomterisk optik är

Och fläckstorlek pga diffraktion

Sätts dessa lika fås gränsfallet på objkektivdiameter till 70mm. Större än så ska den alltså vara.

2

Objektivet har uppenart fokallängden 140mm och ett ett objekt beläget på 10 m avstånd ger då (linsformeln) en bild på avst 142mm från objektivet. Denna bild ska ligga i okularets fokalplan, varav följer att avståndet mellan objektiv och okular ska vara 162mm.

3

Intensiteterna blir 6,31µW/m² resp 20.0 µW/m² för de bägge ljusfälte. Vi får då

Skillnaden i ljudintensitetsnivå blir då:

4

Sikten måste ha ett brytningsindex som ligger mellan luft och substratet.

Villkoret för antireflexen är då

Villkor för maxreflektans är

Dvs halva våglängden, en fjärdedel, en sjättedel osv

5

Våglängd 2m ger en frekvens på 170Hz och en period på 5,9ms. Från jämviktsläge till vänläge tar det en kvart period dvs1,46ms. I vändläget är hastighet noll.