Lösningsförslag till tentamen i Elvåg/Fysik för MPTIL 040603

1

Djupet = d = 80m. Andelen av ljudet som träffar fisken är då

Av etta reflekteras en mycket stor andel som vi sätter till ett.

Andelen av detta som når den ljuduppsamlande ytan blir då

2

De glittrar i alla vinklar och man ser fenomenet utan polaroidsolglasögon alltså är det inte något polarisationsberoende fenomen.

Gitterverkan skulle innebär att man såge klara rena färger som varierade med betraktningsriktning. Det gör man inte utan färgerna skimrar beroende på betraktningsriktning.

Tunna skikt.

3

Numeriska aperturen defineras som

4

Detta är en lurig uppgift.

Avbildning i den de första plana ytan mellan glas (n=1,5) och vatten ger med objektsavstånd 10m ett bildavstånd på 8,87m.

Detta är nu objektsavstånd till den krökta ytan som har styrkan 5D (f=200mm)

Linsmakarformeln ger nu

Denna mellanbild ska ligga i okularets främre fokalplan dvs avståndet mellan dem ska vara 247mm

5

där rc för vatten är 430kg/m²s och 1,5 x 106kg/m²s

Hastigheten blir då 6,8 mm/s i luft och 0,12mm/s i vatten

Trycken blir 180 P i vatten och 2,9P i luft