Lösningsförslag till tentamen i vågrörelselära 050311

1

Om i är infallsvinkel ocg x-axeln parallell med ytans normal blir då

Här är y-komp parallell med den brytande ytan vilket ger

SÄO

2

Den plana ytan har styrkan 0 och den krökta styrkan 5 D, alttså har hela linsen styrkan 5D och fokallängden 200mm

När man räknar som tunn lins hamnar fokus 200mm från linsmitt dvs 196mm från vardera linsytan.

Om vi beräknar det korrekta läget av fokus på den krökta sidan av linsen sker ju all brytning av parallella strålar där, vilket gör att fokus hamnar 200mm från den ytan och man gör alltså ett fel på 4mm

På den andra sidan får vi räkna steg för steg. Den första ytan blir nu den krökta vilket innebär:

 

Detta ska nu vara objekt till den plana ytan med objektsavstånd -292mm (virtuellt objekt)

 

Felet blir tydligen 1,33mm.

3

Förskjutning och tryck är en kvarts period ur fas rummet men inte i tiden. När den ena är noll är den andra förljaktligen också noll.

Hastigheten är däremot fasförskjuten en kvarts period i tiden och har följaktligen max/min då förskjutningen=0.

Detta innebär att i det sökta fallet har den kinetiska energin hos partiklarna maximum.

4

A, B och C ligger i fas. 2, 3 och 4 ligger i fas med varandra och i motfas mot 1.

5