Förslag till lösningar till tentamen i vågrörelselära 5A1230 för F1 940902

1

Ljuset går genom objektet en gång; ändringen i fasskillnad mellan armarna ges av

där R1 är sträckan i mätarmen utanför cellen och r1 är sträckan genom cellen. R2 är längden av referensarmen. Intensiteten i en interferometer ges av

Största ändringen i denna intensitet fås om är eftersom kurvan har brantast lutning där. Vi får om vi sätter intensiteterna i bägge armarna lika för enkelhet skull.

Vår sökta ändring i intensiteten fås av fasändringen 0.3375 vilket ger

Intensiteten ökar (eller minskar) alltså med 33%

2

Mellanbilden måste ligga i okularets fokalplan dvs 290mm från objektivet. Storleken av mellanbilden blir då 145µm. Okularet används som lupp dvs dess vinkelförstoring blir ett. Synvinkeln in mot ögat blir då vilket i ett öga med fokallängd 18mm ger en 0.26mm stor bild på näthinnan

3

Vattenytans reflektans ges av

Brytningen i havsytan påverkar inte (flödet och därmed flödet per ytenhet bevaras),

dvs

4

Antag att han tittar på ett objekt på avstånd s. Om saker och ting ska ligga där de ser ut att ligga måste s=s' för alla s.

Formeln för brytning i sfärisk yta i två ytor efter varandra blir då och , vilka om vi lägger ihop dem ger

vilket uppenbart inte kan fås oberoende av s. Fille bör lägga ner projektet

5

Betckna intensiteter (I), amplituder (a) och akustiska impedanser med index L för luft och V för vatten

där och

vilket kan kombineras till

vilket ju inte var så mycket, i synnerhet som örats membran svänger med i denna amplitud vilket innebär att vi förlorar i effekt på denna jämfört med i luft.