Förslag till lösningar till tentamen i vågrörelselära 5A1230 för F1

Tisdagen den 1:e mars 1994 14.00-19.00

1

Våglängden är för alla rimliga toner sådan att ljudet sprids med diffraktion i alla riktningar, vilket ju också delvis sägs i texten ("halvsfär"). 2cm efter ett membran med diameter 8cm har emellertid vågfronten i den centrala delen av vågen knappast hunnit spridas nämnvärt dvs effekten är densamma som vid membranet.

Vilket med givna uppgifter ger 67dB vid åhörarens postition

2

Om vi kallar mellanbildens avstånd från den första ytan s' gäller

och

Värre var det inte.

3

Det finns i princip bara två tänkbara ordningar:

Luft med n=1 /n=1.38 /n=1.68 /Glas med n=1.50 (1)

Luft med n=1 /n=1.68 /n=1.38 /Glas med n=1.50 (2)

Amplitudreflektanserna för dessa gränsytor vid i=0° blir

(1) -0.1597 -0.0980 +0.0566 - betyder fasskift p/2

(2) -0.2537 +0.0980 -0.1140

Variant ett ger ett värde nära noll om man tar beloppet av det första talet minus beloppet av det andra minus det tredje. (Tvåan och trean ska tillsammans i fas motverka ettan som är i motfas). Variant två ger ingen motsvarande kombination.

Skikt nr 1:

Skikt nr 2:

4

Vi vill alltså med våra cirkulära pupiller kunna upplösa linjer på avst . Själv kan man som närmast sitta på det avstånd som ger upplösningsgränsen. Sitter man närmre kan man upplösa linjerna och det var ju det man inte ville. Matte:

5

Belysningen från solen på ytan blir och av detta sprids en andel 1-0.6 diffust dvs vilket ger en luminans i vinkelrätt riktning på

Att det blir p och inte 2p i nämnaren förklaras tex på sid 253 i boken eller på motsvarande föreläsning. Alla mellanleden är heller inte nödvändiga

TVn måste alltså ha högre luminans än så.

(Alla andra vinklar följer automatiskt)