Förslag till lösningar till tentamen i vågrörelselära för F1 (nya kursen) 950830

1

Antag att linsen avbildar ett objekt på avstånd a skarpt på avst b. Ett objekt på ett annat avstånd a' kommer då inte att avbildas skarpt på avst b utan på avst b'. I b kommer då bilden av objektet i a' att bli suddig. Antag att vi har ett punktformigt objekt. Vi definierar då skärpedjupet som det intervall av objektsavstånd som ger en bilden med radie mindre än ett givet värde d:

Linsformeln och likformiga trianglar ger:

och SÄO

2

Brytningsvinkel i skiktet ges av brytningslagen:

I skiktet sker en reflex mot tätare och en mot tunnare medium vilket ger ett villkor för max reflektans på

3

En direkt reflex i en diamant uppvisar inga färgfenomen vilket den oäkta gör. I en riktig är det bara det brutna ljuset som färgsprids.

4

Det är uppenbart fråga om en mätning av reflektansen vid Brewstervinkel. Minimum inträffar vid detektor nummer 550 vilket motsvarar en vinkel på:. Vi vet dock också att

5

En stående våg kommer att försvaga materialet i bukarna. Vid reflex mot ett tunnare medium fås en buk vid reflexionsytan och med en halv våglängds intervall utefter staven. Våglängden ska tydligen vara 1cm vilket ger en frekvens på 1.1MHz

(Densitet och brytningsindex har man ingen användning för)