Förslag till lösningar till tentamen i vågrörelselära 5A1230 för F1 960112

1

Efter passage av linserna har strålen en radie på och är kollimerad.

Vägskillnad mellan tjockaste och tunnaste del av belyst glasplatta ges av: fransar

 

2

Först måste vi beräkna avståndet mellan linserna

Systemets främre fokalpunkt bör placeras i 3mm-linsens fokus om vi ska få ett teleskop, alltså bör vi konstruera fram var det bör ligga. Ur fig fås

och

Linserna bör alltså ligga 63mm från varandra och hela konstruktionen blir 98mm lång.

3

Det finns flera tänkbara lösningar; en är att vrida en polaroid i den reflekterade strålen och detektera intensitet bakom.

4

Kalla ytan A (Hela vingen får då ytan 2A (den har ju en undersida också!)). Effektbalans ger

 

5

Bullret från flygplanet har samma intensitet på bägge ställen = I

Motbullret från högtalaren har halva intensiteten i det andra fallet jämfört med det första (Ty och) Alltså blir

Alltså får vi en ljudintensitet på 57dB