Förslag till lösningar till tentamen i vågrörelselära 5A1230 för F1 961022

1

I fallet med lasern är strålens diameter på 1km avstånd 300mm och hela effekten träffar alltså plymen. Därifrån sprids den åt alla håll dvs den effekt som uppfångas av en detektor blir

I fallet med lampan blir strålens storlek mycket större än rökplymen vilket innebär att andelen av den utsända effekten som träffar rökplymen också blir prop mot 1/L2.

dvs prop mot 1/L4

2

Den enkla linsen ger en bild med diametern 0.040mm dvs hela effekten som går igenom linsen träffar detektorn. Uppfångad effekt är alltså

Teleobjektivet har fokallängd 150mm, dvs bilden av rökplymen får diametern

dvs en del av effekten hamnar utanför detektorn.

 

3

Fasändring=

4

Infallsvinkel nära Brewstervinkel är nog en trolig förklaring, men om Ni hittar en annan förklaring är detta OK

 

5

Det måste vara fråga om en stående våg med noder vid plattorna dvs våglängden är 88mm. Pistongens amplitud måste vara lika med förskjutningsamplituden för den stående vågen vid pistongens jämviktsläge.

dvs när B går mot noll får vi resonans, men det var kanske bekant från mekaniken (hehe)