Lösningsförslag till tentamen i Vågrörelselära 970404

1

Antag att objektet (utan kikare) upptar synvinkeln a. Då kommer bilden på den bildregisterande ytan att få storleken Förstoringen från bildreg yta till display är sedan . Den synvinkel som bilden upptar blir då

Uttrycket liknar det man får i en vanlig kikare, men bara användning av detta utan närmare motivering ger ej poäng.

2

Med linsformeln kan man inse att de två ogenomskinliga skivorna blockerar bort var sin halva av synfältet.(Bilden vänds uppochned emellan dem) och linsen avbildar den första i den andras plan

Detta innebär att om vi inte har ngt objekt kommer inget ljus alls igenom, utan det enda som passerar är det som spridits pga diffraktion i objektet, dvs allt som ger upphov till diffraktion blir synligt i ett bildplan till objektet (där vi påpassligt placerat den ljuskänsliga ytan).

Tekniken kallas Schlierenoptik och är mkt använd för att just titta på exempelvis luftströmmar.

3

Utstrålningen från en ytan kan skrivas .Om vi differentierar detta uttryck får vi , varur vi ser att en förändring i abskoeff (e) kan kompensera en förändring i T med motsatt tecken och med storlek

4

Den blir rätt tjock….

Den blir vinkelkänslig…

Den fungerar bara för en ljudfrekvens…

5

Det måste uppenbart röra sig om brewstervinkel (den gamla godingen)

Vid minimideviation rör sig strålen helt symmetriskt genom prismat. Halva toppvinkeln blir då densamma som brytningsvinkeln i prismat dvs