Lösningsförslag till tentamen i

vågrörelselära för F1 och F2 970110

1

Linsens fokallängd ska vara 400mm om bilden ska hamna i oändligheten. Ytornas krökningsradie r ges då av :

Ur fig fås då att linsens tjocklek är 2a där , där R=141mm (den största radie som behöves i rutorna).

2

Flintglas har högre dispersion och högre brytningsindex än plast. Dessutom är punktkällor bättre om man vill se spektra.

3

Om man strålkonstruerar ser man att den stråle som går från ytterkant på det lysande området genom centrum på linsen bildar samma vinkel med symmetriaxeln före och efter lins. Vinkel blir alltså om dioden placeras i fokus till linsen vilket ger minst divergens.

4

Tjockleken på skiktet ges av

Den största brytningsvinkel som kan förekomma är den som fås vid infallsvinkeln 90 grader dvs .

Den våglängd för vilken man då får max ges av

vilket är gult.

5

Vid det första varvtalet har han uppenbarligen nod i mitten och buk på 1/4 resp 3/4 av sträckan. (Där störningen sitter är alltid en nod, prova med en fjäder eller ett hopprepp ska Du se!) För att alla tomtar ska hoppa lika mycket krävs bukar vid alla tomtar vilket ger buk både vid störning och vid infästning. I alla fall det sistnämnda torde vara omöjligt!