Lösningsförslag till tentamen i Vågrörelselära 970303

1

Som väl framgår av figuren är fokallängden 20mm

Strålkonstruktion av denna typ är helt tillräcklig

2

Bildavståndet till objektivet blir mha linsformeln , vilket ger att d=440mm.

Förstoringen i mikroskopet är enl föreläsn

Approximationen att e och f1 kan försummas är inte speciellt giltig här

3

Det som avgör brytning i en yta är vågens hastighet (jfr härledning av brytningslagen där bara kvoten mellan hastigheterna kommer in. Man kan alltså med gott samvete sätta brytningsindex i stav till n=1 och index i kroppsvätska blir då Jippie! Vi kan då använda uttrycket för brytning i sfärisk yta med s=:

…och det är naturligtvis i fokus konc blir som störst

4

Här gäller det uppenbarligen diffraktion:

Den våglängd som ska användas är alltså den i kroppsvätska

5

I fokalplanet till linsen kommer ordningarna att liga separerade och varje ordning (stråle) att vara fokuserad