Lösningsförslag till tentamen i Vågrörelselära 980424

1

Först och främst kan linssystemet behandlas som en tunn lins om avsnittet mellan huvudplanen bortses från (=klipps bort). Vi gör det:

I det första fallet är objektsavståndet 30mm vilket ger ett bildavstånd på 20mm, dvs totalt 50mm (+ avst mellan huvudplanen) mellan objekt och bild

I det andra fallet ska avståndet vara 50.20mm (+ samma avst mellan huvudplanen), dvs linsformeln kan skrivas

Den första lösningen svarar mot en mycket stor förskjutning av linssystemet och väljs därför bort. I det andra fallet blir förflyttningen av linserna 0,35mm

2

Bakre huvudplan är bilden av det främre. Från bildsidan ser alltså den begränsande öppningen ut att ligga i i bakre huvudplanet. Dvs storleken på fläcken ges av

3

Ljuset är vinkelrätt polariserat, och vi kan räkna ut R mha Fresnels formler.

Det lättaste är att plotta (endast tre-fyra punkter behövs) R som funtion av n för 45 graders infallsvinkel. Vid brytningsindex 2.25 är R=0.5

4

r (amplitudreflektansen) blir olika för de bägge gränsytorna, vilket gör att R inte blir noll, vilket det alltid kan bli eftersom det alltid måste finnas ett skiktindex som gör bägge r lika stora

5

Detta är uppenbarligen en störning i ett normaltillstånd som förflyttar sig, dvs en våg!!!

En stillastående funktion som beskriver situationen då punkten ligger rakt över x=0 blir:

denna kan nu göras rörlig genom att byta x mot x-ct där c är 12m/s

Tänk så enkelt när man väl kom på det??