Lösningsförslag till tentamen i Vågrörelselära 980821

1

Det avstånd vi har till förfogande för a+ b är 28mm-3mm=25mm

Samtidigt ska vi ha en förminskning 4ggr dvs b=4a. Ur detta får vi att a=5mm och b=20mm, vilket ger f=4mm!

2

Strålen verkliga väg är ritad med fet linje. Inkommande och utgående stråle är förlängd, och där de korsas ligger BH.

3

Diffraktionsfläcken storlek blir (i bägge fallen)

Upplösningen (av detaljer i objektet) blir emellertid bättre i fallet med den större linsen eftersom förminskningen där är mindre kraftig.

4

Man har bara nytta av polarisationsfilter för reflexbekämpning i närheten av Brewstervinkeln. Denna kan man inte komma i närheten av om belysningen kommer från samma riktning som man betraktar objektet.

Elakt va?

 

5

Tryckbukar inträffar vid förskjutningsnoder (derivera uttrycket för förskjutningen får Du se). Alltså ska vi ha en förskjutningsnod i mitten av röret som tydligen ska vara en våglängd långt. Rätt svar alltså 200mm.