Lösningsförslag till tentamen i Vågrörelselära 990312

1

Om ytan minskar en faktor 300 ökar intensiteten med samma faktor. Till detta kommer att endast 1/3 av ljudet samlas in. Vi har alltså en faktor 100 i intensitet. Vi får då att intensiteten vid trumhinnan är 2 x 10-10 W/m². Nu är

2

Vägskillnaden i en Michelssoninterferometer kan skrivas

där p är ett heltal vid max. Differentierar vi de två sista leden fås

3

Mellanbilden hamnar i oändligheten och därför blir alla strålar från objektets spets parallella där. I den andra linsen bryts de isär så att de ser ut att komma ifrån en gemensam punkt i den negativa linsens fokalplan. Bilden! Den ligger på samma ställe som objektet och är 3 ggr så stor (likformiga trianglar). Alltså blir vinkelförstoringen 3ggr oavsett betraktningsavstånd

4

Först måste vi bestämma oss för vilken av linsöppningarna som begränsar strålen i sidledd (dvs orsakar diffraktion). Diametern på den stråle som passerar den första linsen är 3mm. Då blir den i den andra linsen 4/5 av detta dvs 2.4mm. Detta är större än den andra linsens diameter, vilken alltså kommer att begränsa strålen i radiellt. Fokus till strålen i den andra linsen hamnar i bildpunkten till det första fokus:

Radien på fläcken i fokus blir då

5

Ljud är en longitudinell våg. Sådana kan inte uppleva polarisationsfenomen såsom Brewstervinkel