Tentamen i Vågrörelselära för F 000825

Alla hjälpmedel utom sådana som innebär kontakt med andra levande varelser är tillåtna. Uppgifterna är inte ordnade i svårighetsgrad. Tänk på att även en ansats på ett tal kan ge delpoäng. 2.5p erfordras för godkänt

Temat denna gång är människans syn och hörsel

1

En närsynt människa (kallas myop) har svårt att se saker på långt håll. Fysiker associeras ofta med denna åkomma. Hur som helst är det din uppgift att bestämma vilka glasögon (hur starka) en myop person behöver för att kunna se hela omvärlden, från nära håll till mycket stort avstånd, om det största avstånd han kan se tydligt utan glasögon är 250mm. (Teckenfel medför -0.6p på detta tal så slarva inte med det)

2

En person har 20mm mellan sitt ögas linssystem (som kan ses som en tunn lins) och näthinnan. Styrkan på hans öga är emellertid 40D, han behöver allstå glasögon med styrkan 10D (eller hur?). Dessa placerar han på näsroten, 25mm från sitt ögas lins. Hur stor blir nu ögats fokallängd och var hamnar fokus?

3

Ambitiöse Knut har upptäckt att hans glasögon är för svaga och försöker därför slipa om dem i en numeriskt styrd svarv. Han lyckas också (otroligt nog) få till rätt form (dvs rätt krökningsradie), men ett nytt problem har dykt upp. Runt alla lampor ser han färgade prickar med olika orientering. Tittar han snett uppåt ser han de färgade prickarna liggande utefter en vertikal linje, och om han tittar åt sidorna ser han dem ligga utefter en horisontell linje.

Förklara vad som hänt.

4

En laserstråle som har en (1/e-)radie på 6mm träffar ett öga med pupillradie 2mm. Vilka faktorer inverkar på hur stor fläcken på näthinnan kommer att bli. Försök även göra en numerisk uppskattning av deras inverkan. (tre faktorer räcker för full poäng)

5

I en människas öra reflekteras en stor del mot trumhinnan. Då uppkommer en stående våg. En sådan ska du förklara för rättaren hur den fungerar genom att anta att den har våglängd 200mm och rita upp hur förskjutning och hastighet varierar. Detta ska göras över en våglängd i skala 1:1 på ett eget papper. Totala förskjutningsamplituden för den stående vågen är 10mm

Rita ut tio atomers jämviktslägen med 20mm mellanrum utefter en linje (punkter).

Rita därefter med kryss ut deras lägen när förskjutningen är maximal (ett kryss per atom).

Sätt en pil på de kryss där atomen rör sig som markerar dess hastighet.

Sätt slutligen pilar på punkterna som visar hastigheten när atomerna passerar jämviktsläget