Tentamen i Våg för F, Media och Eäldre 030110

Alla hjälpmedel utom sådana som innebär kontakt med andra levande varelser är tillåtna. Uppgifterna är inte ordnade i svårighetsgrad. Tänk på att även en ansats på ett tal kan ge delpoäng. 2.5p erfordras för godkänt

Temat denna gång är en vinterdag i fjällen

1

En riktigt kall vinterdag ser man ofta flera olika ljusfenomen på himlen som yttrar sig som ringar eller delar av ringar runt solen. I en del av dessa ser man ett spektrum där det blåvioletta ljuset är vänt mot solen och i andra att det blåvioletta ljuset är vänt från solen.

Kan man dra några slutsatser om den fysikaliska orsaken till fenomenet av denna färgordning.

Hint: Ja det kan man

2

Så kallade fjällkikare görs ofta så att ögat ska hållas en bit ifrån okularet (för att undvika kondens). Det innebär att utträdespupillen ska ligga en bit ifrån kikaren.

Var hamnar utträdespupillen om förstoringen är 7ggr och okularet (en tunn lins) har fokallängden 30mm

3

Om man tar ut en kikare i riktigt kallt väder förstörs ibland objektivet eftersom den är en dublett där de bägge glassorterna från början är tätt limmade till varandra och de lossnar varvid en tunn luftspalt bildas mellan glasen.

Hur stor reflektans har man innan de lossnade och hur stor kan den i värsta fall blir efteråt om det ena glaset har n=1,52 och det andra n=1,76 ?

4

När det snöar upplever man det ofta som att det blir tyst runt omkring. Detta kan delvis bero på att trafik mm minskar men också på att ljud absorberas i de fallande snöflingorna.

Detta gör att det vanliga avståndsberoendet ändras så att en extra exponentialfaktor tillkommer. Uttrycket för ljudets avståndsberoende blir

Den vanliga regeln att ljudet minskar 6dB då man fördubblar avståndet gäller inte längre nu.

Hur många dB minskar ljudet om man går från 1m till 2m avstånd

Respektive

Hur många dB minskar ljudet om man går från 20m till 40m avstånd?

a=0,082/m

5

En dubbelbrytande kristall är placerad mellan korsade polaroider och vrids runt en ljusstråles symmetrixel. Den är 1,00mm tjock och har sin optiska axel vinkelrätt mot ljusets symmetriaxel.

Plotta hur transmittansen (= kvoten mellan transmitterat ljus och inkommande ljus mot första polaroiden) varierar med vridningsvinkel för kristallen om fasskilnaden mellan polarisationskomp är en halv våglängd resp en kvarts våglängd.

Det inkommande ljuset är opolariserat.

Graderade axlar!