Tentamen i Våg för F, Media och Eäldre 030430

Alla hjälpmedel utom sådana som innebär kontakt med andra levande varelser är tillåtna. Uppgifterna är inte ordnade i svårighetsgrad. Tänk på att även en ansats på ett tal kan ge delpoäng. 2.5p erfordras för godkänt

Temat är OLED-projektorer

OLED (Organic Light Emitting Diode) är en ny teknik att göra bildskärmar och lysande matriser i videoprojektorer. Varje pixel är gjord i ett organiskt material (= en plast) som lyser sjäv, dvs är inte beroende av ngn bakgrundbelsyning e.d. Detta gör att behovet av kondensorlinser i videoprojektorer försvinner, men i gengäld ökar kraven på objektivet.

1

Antag att objektivet består av 3st 40mm linser belägna 10mm ifrån varandra. Vad blir då systemfokallängden?

Lösningen får konstrueras fram.

2

Hur små måste pixlarna vara för att diffraktionen ska göra så att pixlarna inte syns upplösta på skärmen?

Förutsätt bländare 4 dvs f = 4 diametrar på objektivet.

3 för Media+ F01 och äldre

 Många mer avancerade projektorer har idag vad som kallas automatisk Keystone dvs de känner av om bildduken lutar i förhållande till projektorn. Gör den det blir bilden förvrängd (utvidgad upptill är vanligast, ses ofta på bilder från OH-projektorer).

Detta mäter projektorn genom att sända ut laserstrålar med en osynlig våglängd (vanligen 1064nm).

Mätningen görs med lasertriangulering. Hur långt från laserstrålen måste mottagande lins ligga om man vill kunna mäta avstånd på ca 20m med 1dm moggrannhet?

Fokallängden på linsen är 50mm och detektorn kan upplösa 1µm.

3 För F02 och Eäldre

Många mer avancerade projektorer har idag vad som kallas automatisk Keystone dvs de känner av om bildduken lutar i förhållande till projektorn. Gör den det blir bilden förvrängd (utvidgad upptill är vanligast, ses ofta på bilder från OH-projektorer). Detta kan kompenseras genom att luta objektet. Antag att vi har en lins med f=100mm och ett bildavstånd på 20m. Bildskärmen lutar 15° mot symmetriaxeln. Hur mycket ska man då luta objektet?

Ledning: Rita fig och differentiera linsformeln.

4

 Eftersom varje pixel är självlysande behövs inte några polarisationsfilter för att sortera fram rätt färger (vilket var fallet i LCD och liknande äldre tekniker). Inte heller blir riktningsberoendet lika stort.

Vad orsakar riktningsberoendet i en LCD?

(Består enligt populärbeskrivning av ljuskälla-polfilter_polarsiationsvridare-polarisationsfilter)

5

Rengöring av de material som ska användas  görs ofta med ultraljud. Vilken maximal hastighet rör sig plastpartiklarna med i en ultraljudsvåg med effekten 0,22mW som leds genom en struktur med 10mm² tvärsnittsyta.

Materialet har en ljudhastighet på 800m/s och en densitet på 1,45kg/dm3