Tentamen i Vågrörelselära för F, Eä och media 040816

Alla hjälpmedel utom sådana som innebär kontakt med andra levande varelser är tillåtna. Uppgifterna är inte ordnade i svårighetsgrad. Tänk på att även en ansats på ett tal kan ge delpoäng. 2.5p erfordras för godkänt

1

Uranus kan i sommar ses med blotta ögat (i Vattumannen). Hur stor objektivdiameter måste man använda för att bildstorleken pga geometrisk optik ska vara större än bildstorleken pga diffraktion?

Data om Uranus

Radie = 24 Mm

Avstånd till jorden (i sommar) 2,7 Tm

Lyser med ca 500nm våglängd

2

En kikare är märkt 7x och har ett okular som är märkt 20mm. Hur långt ska avståndet mellan objektiv och okular vara för att betrakta objekt belägna 10m framför kikaren

 

3

Två ljudkällor, den ena med 68dB och den andra med 73dB interfererar. Med hur många dB skiljer sig ljudintensiteten i max från i min?

 

4

En konventionellt utförd enskikts antireflexbeläggning är gjord för vinkelrätt infall och en given våglängd lgiven. För vilka våglängder kommer den beläggningen att fungera som en spegel?

 

5

En luftpartikel befinner sig i en ljudvåg med våglängd 2m och ljudintensitetsnivå 90dB.

Vid t=0 passerar den sitt jämviktsläge. Efter hur lång tid har den nått sitt vändläge och vilken hastighet har den då?