Tentamen i Fysik för F1 och F2 5A1230 970822 14-19

Alla hjälpmedel utom sådana som innebär kontakt med andra levande varelser är tillåtna. Uppgifterna är inte ordnade i svårighetsgrad. Tänk på att även en ansats på ett tal kan ge delpoäng. 2.5p erfordras för godkänt (Detta kan anpassas om så visar sig lämpligt).

Tema denna gång är ornitologi

1

En fågelskådarkikare har ett okular (eyepiece) som består av två linser med fokallängd 25mm placerade 12mm från varandra. Vilken fokallängd ska objektivet ha om man vill att kikaren ska ha en förstoring på 8ggr

2

En gök kan sjunga så starkt att den kan höras på flera km håll. Hur stor måste hans svängningsamplitud vara i halsen om hans koko hörs med 20dB på 1km avstånd och ger ifrån sig ljud med f=600Hz? Hans strupe är 30mm lång och har diametern 4mm

(Ledning: hans tilltänkta som befinner sig 20cm från honom riskerar bestående hörselnedsättning)

3

Vid fotografering av fåglar är rörelseoskärpa av uppenbara skäl ett problem. Vilken inverkan på rörelseoskärpan i bilden av en given pippi, har följande åtgärder:

Numerisk uppskattning av effekten vore också bra!

4

En örns ögon är nära diffraktionsbegränsade dvs det är diffraktionen och inte andra avbildningsfel som begränsar avbildningens kvalitet. Antag att de kan beskrivas som en enda brytande yta med krökningsradie 8mm och pupilldiameter 16mm. Brytningsindex bakom ytan är 1.34 och framför är det luft.

Hur stor blir bilden av en 100mm lång mus på hans näthinna och spelar diffraktionen ngn väsentlig roll för bildkvaliteten?? Örnen flyger på 400m höjd.

5

En fiskgjuse (Gunnar) fiskar ofta på morgonen i lugnt väder (dvs innan sjöbrisen kommit igång). Han anfaller påfallande ofta i medljus dvs han har en aning om fresnels formler. Hur nära (i horisontalled) en fisk måste han komma för att inte totalreflektion ska hindra honom från att se den. Fisken ligger 1m under vattenytan, Gunnar 20m över den och vatten har n=1.33