När kan man göra en viss tentauppgift?

Tenta 980307

Tal 1Kräver diffraktion och geometrisk optik och kan alltså göras efter lektion 7

Tal 2 Kräver akustik och kan göras efter lektion 2

Tal 3 Behandlar polarisation dvs lektion 10

Tal 4 Är interferens i tunnt skikt dvs lektion 9

Tal 5 Värmestrålning som finns i lektion 11

Tenta 980424

Tal 1 Handlar om huvudplan och geometrisk optik och kan lösas efter lektion 5

Tal2 Uppenbarligen diffraktion dvs lektion 7

Tal 3 Fresnels formler vilket är polarisation lektion 10 (men har tonats ner i online-boken)

Tal 4 Tunnskiktsinterferens dvs lektion 9

Tal 5 Är vågrörelselära (grundläggande) dvs lektion 1

Tenta 980821

Tal 1 Geomterisk optik och huvudplan dvs lektion 5

Tal 2 Dito

Tal 3 Diffraktion lektion 7

Tal 4 Polarisation lektion 10

Tal 5 Akustik och vågrörelselära lektion 2

Tenta 990312

Tal 1 Akustik lektion 1

Tal 2 Interferens lektion 9

Tal 3 Geometrisk optik lektion 4

Tal 4 Geomterisk optik och diffraktion lektion 7

Tal 5 Sammanställning av kunskaper om ljud, polarisation, vågrörelselära mm. Lektion 10

Tenta 990409

Tal 1 Geometrisk optik lektion 4

Tal 2 Polarisation och begreppet modulation som numera är överkurs. Lektion 10

Tal 3 Handlar om diffraktion (men talets svårighet är att inse detta) dvs kan göras efter lektion 7

Tal 4 Huvudplan och geometrisk optik. Talet visade sig vara svårt.

Tal 5 Interferens i tunnt skikt lektion 9

Tal på laser avsnittet (lektion 7-8) och fibrer lektion 11har tidigare inte ingått men kan nu återfinnas i utdelade gamla tentor från M2-kurs