Välkomna till delkursen i Fysik för CL  våren 2012

(del av MJ 1530 )

Detta är en liten informationssida med schema, instuderingsinstruktion och annat jag hoppas man kan ha användning för.

Observera att kursen ges i fysikcentrum. Hur man kommer dit kan utläsas HÄR!

Som läromedel används föreläsningsteckningar som återfinnes under fliken schema

Lärare Föreläsningar och examination: Göran Manneberg

Fysikcentrum rum A2:1021 (ligger på plan 2 dvs tre trappor ner (!) från entreplanet . Telefon 5537 8127 email mabego@kth.se

Kursen examineras  kontinuerligt med mentometertester där förståelse testas med hjälp av förståelsefrågor och enkla överslagsuppgifter. Om 55 % av poängen på dessa uppgifter uppnås fås betyget E. Om 70 % uppnås fås betyget D och man har rätt att (frivilligt) genomgå en munta för att höja detta betyg. Tid för munta bokas på lista som anslås utanför fysikexp. En dålig munta kan aldrig sänka ett godkänt betyg.

Om man missar mentometertesterna kan man komplettera med inlämningsuppgifter, men då kan man bara uppnå betyget E

Hur man läser på inför mentometertest och munta

Av naturliga skäl finns ”gamla” prov inte att tillgå i denna examinationsform, utan det bästa sättet att läsa på är att i grupp försöka ”komma på” frågor på varje delavsnitt

Föreläsningar

Måndag 16 jan 15-17 i FB42

Den naturvetenskapliga modellen, det heliga experimentet och begreppet fysikalisk modell

Dimensionskontroll och dimensionsanalys, Kurvanpassning och mätfel.

 

Tisdagen 17 jan 13-15 i FB52

Mätfel fortsättning och felpropagering. Upplösning och rapportskrivning. Fysikalisk problemlösning. Hur man känner igen en derivata och en integral.

 

Torsdagen 19 jan 8-10 i FB52

Mentometertest 1, Elektriska fält

Måndagen 23 jan 10-12 i FB52

Elektriska fält forts

 

Tisdagen 24 jan 8-10 i FB52

Atommodeller

 

Torsdagen 26 jan 8-10 i FB53

Bandmodellen

 

Måndagen 30 jan 13-15 i FB42

Mentometertest 2 , Laser

 

Tisdagen 31 jan 13-15 i FB52

Lasermätteknik

Fredagen 3 feb 8-10 i FB 42

Värmestrålning

 

Tisdagen 7 feb 13-15 i FB52

Mentometertest 3 , Gitter

 

Fredagen 10 feb 13-15 i FB42

Spektroskopi

 

Tisdagen 14 feb 13-15 i FB52

Ljusbrytning och optiska fibrer

 

Fredagen 17 feb 13-15

Mentometertest 4 , Naturfenomen

Fredagen 24 feb 09 – 17

Muntlig tentamen enligt bokningsschema

Samling inför munta vid bord på plan 2 längst västerut i Albanova