Välkommen till vårt kursmateriel om Optik, Laser och Optronik

Boken är upplagd som en filstruktur som kan läsas med godtycklig web-browser

Netscape eller Internet Explorer senare än 3.x räcker eftersom vi valt att inte inkludera någon Java

Boken är skriven i nivåer: Nivå 1 motsvara en föreläsningskurs på ca 6 timmar, nivå 2 ca 30 timmar och nivå 3 är fördjupning.

Boken är indelad i kapitel (5st) som vardera har ett antal sidor (som i sin tur blir flera papperssidor vardera om man skriver ut)

Varje sida har länk till nästa sida, nästa kapitel och innehållsförteckningen längs ner.

Länkar i löpande text går till endera av

 Förklaring på termer som dyker upp och som förklarats tidigare

 Svar på uppgifter eller tankenötter

 Utvikningar till nivå 3

Länkar som är gråade finns ej i denna första version av texten

Några ord om inställningar i Browser

Om man gör bredden ca 800 pixel (dvs 3/4 av skärmbredd om man har ställt in 1024x768) hamnar bilder och så bäst.

Om bilder blir hackiga eller otydliga blir de i allmännhet bättre om man gör view image (hö musknapp över bilden, välj view image)