Innehållsförteckning

Introduktion. Läs detta först!

Kapitel 0 Vågrörelselära och akustik

1 Vågrörelselära

2 Ljud

3 Interferens med ljud

4 Våghastigheter

Kapitel 1 Geometrisk optik

1 Hur uppkommer en bild?

2 Avbildning i sfärisk yta (enbart nivå 2+3)

3 Avbildning i tunn lins

4 Huvudplanbegreppet (enbart nivå 2+3)

5 Kikaren och teleskopet

Kapitel 2 Begränsningar i optiska system

1 Aberrationer

2 Diffraktion

3 Skärpedjup och rörelseoskärpa

4 Bildkvalitet, MTF

Kapitel 3 Laser och laserteknik

1 Lasern bakgrund

2 Lasern strålegenskaper

3 Lasertyper

4 Lasermätteknik

5 Optiska halvledarkomponenter

Kapitel 4 Vågoptik (Hela kap nivå 2+3)

1. Ljuset som våg, transmission

2. Interferens och optiska filter

3. Polarisation

4. Gitter

Kapitel 5 Modern optronik

1 Fiberoptik

2 IR-optik

3 Ickelinjär optik

4 Faskonjugering