Översiktsschema

Vänligen använd kth socials schema för detta

Lässchema

 

Pass nr

Kapitel

Annat material

RÖ nr

1

Experimentell metodik

2

Experimentell metodik

3

15:1-3 15:6-8

1

4

16:

1

5

16

1

6

21:1-4

2

7

21:5-7 22:1-3

2

8

22 (repris) 23:1-4

3

9

24:1-5

3

10

25

4

11

26

4

13

27:1-7

5

14

28

5

15

29

6

16

30

6

17

Jw - metoden

Föreläsningsanteckningar

18

Växelströmsinstallationer

Föreläsningsanteckningar

7

19

Ekvation (32:9) 32:3,6

33:1-4

7

33:5 + mer om polarisation

Föreläsningsanteckningar

8

20

34:1-4

9

21

34:5-6 + färg

9

22

34:7-8

10

23

Huvudplan + Gästföreläsning

Onlinebok

10

24

35:1-5

11

25

36

11

 

Elektrisk mätning och detektion

Föreläsningsantekningar

--