Välkomna till kursen Klassisk Fysik för CL och F läsåret 13-14

Lärobok Young and Freedman University Physics, helst 13:e upplagan

Tidigare läroböcker är inte längre relevanta, men 12 fungerar, men då ansvarar man själv för vad som ingår

Lärare Föreläsningar och examination: Göran Manneberg

Fysikcentrum rum A2:1021. Telefon 5537 8127 email (praktiskt!): mabego@kth.se  

Räkneövningsassar Ulf, Lundström ( ulflund ), Daniel Larsson ( daniel6 ), Mårten Selin ( Mxrten) och Mattias Ohlin( matohl ) Samtyliga mailaddresser med @kth.se  (uppgifterna här)

Laborationer Sker under andra hälften av kursen. Marina Zelenina marinaz@kth.se  fysikexpeditionen i fysikcentrum är ansvarig för dessa. Kom ihåg att laborationer börjar punktligt utan "kvart" Labbarna förutsätter att labpeken och sidan om mätteknik är genomlästa

En av labbarna är en datorlab som görs genom att till Björn Önfelt onfelt@kth.se  skicka ett mail med titel LRC (ingeting annat) och i själva texten Efternamn Förnamn , Efternamn Förnamn , Efternamn Förnamn på gruppdeltagarna (ingenting ((!!!!!!!!) annat). Man får då en zippad matlabfil ( . mat ) tillbaka som ska användas som rådata Labinstruktion för denna lab .

Labbarna redovisas i form av en munta med examinator. Tid för detta bokas i slutet av kursen. PM om Munta

Kursinnehåll Kursen syftar till att ge en sådan översikt över ämnet att eleven efter kursen ska kunna lösa problem i ämnet med hjälp av bok och andra hjälpmedel. Av denna anledning krävs inga utantillkunskaper. Exakta kapitelanvisningar framgår av schemat. 

Tentamen

Tentan består av två delar:

En godkänt-del (A-delen) på fem enklare tal som kan ge betyget D om man klarar 60% av den.

En annan del (B-delen) som är betygsgrundande, på tre tal.  Tillsammans med godkänt på A-delen ger B-delen:

0-0,5              ==> D

0,6-1,0           ==> C

1,1 – 1,9        ==> B

2,0 – 3,0        ==> A

 

Betyget E får de som fått godkänt efter komplettering, och denna möjlighet är bara öppen för de som går i ÅK 3 eller högre

 

B-delen är  svårare än A-delen och kräver betydligt högre taxonomi-nivåer och/ eller matematisk färdighet

Bok, anteckningar, gamla tentor, formelsamling (exvis TEFYMA) är tillåtna och rekommenderade hjälpmedel.

OBS att dator inte längre är tillåten pga missbruk av IR och Bluetooth.

Hur man läser: Kursen är så omfattande att man måste följa med föreläsningarna och själv aktivt räkna tal under kursens gång. Sådana finns exvis att hitta i räkneövningshäftet som nämns ovan

Dock är gamla tentor det bästa man kan räkna eftersom de avspeglar det examinator tycker är viktigast med kursen :-) Eftersom man får ha bok med sig på tentan kommer inga utantilluppgifter.

Samband mellan EPD-fältet i TETen och i amerikansk bok