Synintryckens fysik SK 2370 och SK 2371, hösten 2014

 

Detta är en gammal hemsida som inte längre uppdateras. Från och med september 2014 finns allt kursmaterial på kurswebben.
Kursansvarig+föreläsningar+ examination:

Hösten 2014: Anna Burvall, tel 5537 8851, anna.burvall[at]biox.kth.se

Annars: Göran Manneberg, mabego[at]biox.kth.se

Målen med kursen framgår av kursplanen


Mötesplats munta:

Gå förbi kafeterian i Albanova och nerför de trappor som finns där. Sitt därefter vid de svarta bord som finns där så hämtar jag. (Du ska alltså befinna dig på plan 2 i västra delen av byggnaden J )

 

Examination:

Inlämningsuppgifter under kursens gång kan ge betyget E, vill man ha högre betyg bokar man en tid för munta med Anna Burvall (slutet av september). En dålig munta kan inte sänka betyget från inlämningsuppgifterna.

 

En redovisningsuppgift som ska redovisas muntligt i form av ett powerpoint-stött (el motsv) föredrag på ca 10 min. Föredraget hålls som till en tekniskt intresserad men tämligen okunnig publik. Materialet kan i förväg lämnas in till examinator för faktakoll, men detta är inte obligatoriskt. Ämne väljs under kursens gång.

Kursplanering    

Lektionerna fram till och med nr 7 (gröna nedan) används detta material (i zippad form om du vill lägga det på egen dator) För de som går SK2370 är detta delvis repetition från ÅK 1 och är frivilligt, men förutsätts känt på föreläsningarna därefter.

 

Föreläsning 1

Brytningslagen, sfärisk gränsyta

 

Föreläsning 2

Tunn lins

 

Föreläsning 3

Linssystem

 

Föreläsning 4

Diffraktion

 

Föreläsning 5

Interferens

 

Föreläsning 6

Laser och andra moderna ljuskällor

 

Föreläsning 7

Lasermätteknik

 

Föreläsning 8

Fotometri (lumen lux och candela)

 

Föreläsning 9

 Fotometri i avbildande system, Bildregistrering, CCD, film, aliasing

 

Föreläsning 10

Ögats optik, Ackomodation, konvergens och 3D

 

Föreläsning 11

Färg. Additiv och subtraktiv färgblandning. RGB – YCN – CIE (boken kap 3 och extern länk)

 

Föreläsning 12

Reflektorer Strålkastare, spotar och andra riktade ljuskällor

 

Föreläsning 13

Kameran

 

Föreläsning 14

Projektorobjektiv, MTF, aberrationer i projektorer, skärpedjup, Keystone, Scheinpflugvinkel

 

Föreläsning 15

Optiska fenomen i naturen + perspektiv