Lasermätteknik 5A1228

Kursansvarig+föreläsningar+ examination:

Göran Manneberg, tel 5537 8127

Goran.manneberg@biox.kth.se

Examination:

En redovisningsuppgift som ska redovisas muntligt eller skriftligt

En muntlig tentamen för vilken tid bestämmes med Göran M

 

 

Kursplanering

Skriv ut föreläsningsanteckningarna på liggande papper så kommer hela figurerna med!

Dubbeltimme 1

Ljus och ljuskällor. Introduktion till våglängd och ljus = Kap 1 i boken

Fotometri

 

Dubbeltimme 2

Speglar och spegelavbildning = Kap 3 i boken

 

Dubbeltimme 3

Tunna linser = Kap 6 i boken

 

Dubbeltimme 4

Tjocka linser, linssystem och aberrationer = kap 7 och 8 översiktligt

 

Dubbeltimme 5

Instrumenten = kap 12

 

Dubbeltimme 6

Laser och laserstrålen Ej i boken

 

Dubbeltimme 7

Laser och laserstrålen (forts)

 

Dubbeltimme 8

Optiska fibrer + boken kap 14

 

Dubbeltimme 9

Diffraktion och interferens = kap 16 i boken

 

Dubbeltimme 10

Avstånds och hastighetsmätning, flödesmätning

 

Dubbeltimme 11

 

 

Dubbeltimme 12