Välkomna till kursen i VÅGRÖRELSELÄRA för Media

.

OBS att kursen ges i Albanova/Fysikcentrum. Så här hittar man dit.

Detta blad innehåller lite basfakta om kursen som kan vara användbara.

Lärobok: I första hand användes vår onlinebok. Zippad variant av onlineboken avsedd för nedladdning  och i andra hand (om man vill ha en mer konventionell bok): Ringström/Selin: Vågrörelselära, Akustik, Optik (kompendieförm). För att sidhänvisningarna ska stämma bör upplagan vara 5:te reviderade eller senare.

Lärare: Föreläsningar och examination: Göran Manneberg Fysikcentrum plan 2 (tre trappor ner från ingångsplanet) Telefon 5537 8127, Mail mabego@kth.se

Övningsassistenter : Ulrich Vogt och Patrik Holmberg; Tallista

Labbar: Tre labbar görs omfattande ca 4 timmar vardera. Labbarna redovisas i form av munta med examinator. Tid för detta bokas i slutet av kursen. PM om Munta

Labinstruktioner:

Linslabben

Ultraljudslabben

Holografilabbens instruktion

 

Tentamen 

Tentan består av två delar:

En godkänt-del (A-delen) på fem enklare tal som kan ge betyget D om man klarar 60% av den.

En annan del (B-delen) som är betygsgrundande, på tre tal. Tillsammans med godkänt på A-delen ger B-delen:

0-0,5              ==> D

0,6-1,0           ==> C

1,1 – 1,9        ==> B

2,0 – 3,0        ==> A

Betyget E får de som fått godkänt efter komplettering, och denna möjlighet är bara öppen för de som går i ÅK 3 eller högre

B-delen är  svårare än A-delen och kräver betydligt högre taxonomi-nivåer och/ eller matematisk färdighet

Bok, anteckningar, gamla tentor, formelsamling (exvis TEFYMA) är tillåtna och rekommenderade hjälpmedel.

OBS att dator inte längre är tillåten pga missbruk av IR och Bluetooth.

 

Tentor

Ordinarie tentamen: Onsdagen den 14 mars 8-13 i M-salar

Omtentamen i Juni. Dag fastslås senare.

 

Läsanvisning till Onlinematerial i vågrörelselära

Materialet är indelat i sex kapitel som sedan är indelat i sidor där varje sida genererar åtskilliga sidor vid pappersutskrift.

Avsnitt

Ämne

Ingår?

Dubbeltimme nr

Kap 0

Vågrörelselära                     

Allt ingår

1-3

Kap 1

Geometrisk optik

Allt ingår

4-6

Kap2; sida1

Aberrationer

Översiktligt

 

Kap 2;sida 2-3

Begränsingar

Nivå 1-2 ingår

7-8

Kap 3

Laser

Allt ingår

8-9

Kap 4

Vågoptik

Allt ingår

10-12

Kap 5 sid 1

Fibrer

Allt ingår

13

resurstid

13