Tentor

Avser delvis gamla kursen dvs 5A1225 där vissa tal kan vara mer matematiskt krävande.

Tenta och lösningar 28 Aug 2013

Tenta och lösningar 30 maj 2013

Tenta och lösningar 27 maj 2013

Tenta och lösningar 20 maj 2013 (Avsedd för CMATD)

Tenta och lösningar 8 juni 2012

Tenta och lösningar 28 maj 2012

Tenta och lösningar 23 maj 2011

Tenta och lösningar 3 juni 2010

Tenta och lösningar 29 maj 2010

Tenta och lösningar 17 augusti 09

Tenta och lösningar 4 juni 2009

Tenta och lösningar 27 maj 2009

Tenta och lösningar 20 maj 2009

Tenta och lösningar 18 augusti 08

Tenta och lösningar 2 juni 08

Tenta och lösningar 21 maj 08

Tenta och lösningar 10 mars 08

Tenta och lösningar 20 augusti 07

Tenta och lösningar 4 juni 07

Tenta och lösningar 7 mars 07

Tenta och lösningar 5 juni 06

Tenta och lösningar 10 mars 06

Tenta och lösningar 22 augusti 05

Tenta och lösningar 1 juni 05

Tenta och lösningar 31 mars 05 (pdf-fil fr o m denna tenta. Installera Acobat reader om du inte gjort det)

Tenta och lösningar 18 mars 05

Tenta och lösningar januari 05

Tenta och lösningar december 04

Tentan och lösningarna augusti 04

Tentan och lösningarna juni 04

 

Tentan och lösningarna april 04

 

Tentan och lösningarna jan 04

 

Tentan och  lösningarna dec 03

 

Tentan och lösningarna aug 03

Tentan och lösningarna juni 03

Tentan och lösningarna maj 03

Tentan och lösningarna april 03

Tentan och  lösningarna jan 03

Tentan och  lösningarna okt 02

Tentan och  lösningarna aug 02

Tentan och  lösningarna maj 02

Tentan och  lösningarna januari 02

Tentan och  lösningarna juni 01

Tentan och  lösningarna maj 01

Tentan och  lösningarna april 01

Tentan och lösningarna januari 01

Tentan och lösningarna augusti 00

Tentan och  lösningarna juni 00

Tentan och lösningarna maj 00

Tentan och  lösningarna augusti 99

Tentan och  lösningarna juni 99 (nr2)

Tentan och lösningarna juni 99

Tentan och  lösningarna april 99

Tentan och  lösningarna juni 98

Tentan och  lösningarna maj 98

Tentan och  lösningarna augusti 97

Tentan och  lösningarna juni 97

Tentan och lösningarna maj 97

Tenta och lösningar 970110

Tenta och lösningar 960830

Tenta och lösningar 960601

Tenta och lösningar 960111

Tentan och  lösningarna augusti 95 (jpg-bild)

Tentan och  lösningarna maj 95 (jpg-bild)

Tentan och  lösningarna januari 95 (postscript)

Tentan och  lösningarna augusti 94 (postscript)

Tentan och  lösningarna juni 94 (postscript)

Tentan och  lösningarna maj 94 (postscript)