Gamla tentor i vågrörelselära för Media

 

Tenta och facit maj 00

Tenta och facit aug 00

Tenta och facit jan 01

Tenta och facit jun 01

Tenta och facit jan 02

Tenta och facit maj 02

Tenta och facit aug 02

Tenta och facit jan 03

Tenta och facit mrs 03

Tenta och facit apr 03

Tenta och facit aug 03

Tenta och facit mrs 04

Tenta och facit aug 04

Tenta och facit jan 05

Tenta och facit mars 05

Tenta och facit april 05 OBS PDF fr o m denna tenta

Tenta och facit juni 05

Tenta och facit aug 05

Tenta och facit mars 06

Tenta och facit juni 06

Tenta och facit mars 07

Tenta och facit juni 07

Tenta och facit aug 07

Tenta och facit mars 08

Tenta och facit juni 08

Tenta och facit augusti 08

Tenta och facit mars 09

Tenta och facit juni 09

Tenta och facit mars 10

Tenta och facit juni 10

Tenta och facit mars 11

Tenta och facit mars 12

Tenta och facit juni 12

Tenta och facit mars 13